Slide Left Slide Right

DỊCH VỤ - P.Hội Nghị 02


Vị trí: Tầng 07.

Diện tích: 150 m2.

Sức chứa: 120 người.

Tiện nghi:

- Overhead projector

- LCD projector

- Flipchart

- Microphone

- Wireless Microphone

- DVD/ CD player

Phòng họp 120 chỗ ngồi, với các thiết bị đạt tiêu chuẩn giúp bạn có những buổi hội thảo, hội nghị, họp mặt, quảng cáo sản phẩm,…thật sự thành công, ấn tượng.

Đặt Phòng

Nhận phòng

Trả phòng

Người lớn

Trẻ em