Slide Left Slide Right

DỊCH VỤ - P.Hội Nghị 01


Vị trí: Tầng 01.

Diện tích: 90 m2.

Sức chứa: 70 người.

Tiện nghi:

- Overhead projector

- LCD projector

- Flipchart

- Microphone

- Wireless Microphone

- DVD/ CD player

Phòng họp 70 chỗ ngồi, với các thiết bị đạt tiêu chuẩn giúp bạn có những buổi hội thảo, hội nghị, họp mặt, quảng cáo sản phẩm,…thật sự thành công, ấn tượng.

Đặt Phòng

Nhận phòng

Trả phòng

Người lớn

Trẻ em